Informace o instituci ARC - VŠPSV, s.r.o.

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. se sídlem v Kolíně je první českou vysokou školou se specializací na politické vědy a zároveň první vysokou školou v kolínském regionu. V červnu 2003 získala státní souhlas MŠMT ČR s působením jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu.

Od listopadu 2003 nabízí studium akreditovaného bakalářského studijního programu „Politologie“

• v prezenční formě (denní studium)

• v kombinované formě (studium při zaměstnání)

Škola nabízí i kurzy Akademie třetího věku a volného času, podílí se na vydávání periodických a neperiodických publikací, odborníci z vysoké školy realizují nebo se podílejí na bohaté vědecké a výzkumné činnosti i na přednáškách pro širokou veřejnost v Kolíně i jinde.

Kde nás najdete?

Zobrazit